Vernieuwen in de circulaire economie

Terwijl ik dit schrijf is het Black Friday. Deze tot voor kort vooral Noord-Amerikaanse aangelegenheid spoort inmiddels ook steeds meer Nederlanders aan om veel geld uit te geven aan nieuwe goederen. Het gaat daarbij meestal om vervangingsaankopen. Een nieuwe, grotere smartTV of een nieuwe winterjas. Dat resulteert er in dat er ook spullen weg moeten. Tenslotte hebben de meeste mensen geen onbeperkte opslagruimte. 

Voor veel van deze afdankers geldt dat ze eigenlijk nog prima zijn. De jas was nog warm en waterdicht, maar niet helemaal meer de goede kleur of lengte. En de tv werkt nog prima, maar heeft geen ingebouwde webbrowser. 

Het is daarom mooi dat steeds meer mensen de weg naar het kringloopcentrum hebben gevonden en hun niet meer gewenste goederen daar af geven in plaats van ze naar de milieustraat te brengen waar ze worden vernietigd. 

Kringloopcentra mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling. Niet alleen van ‘leveranciers’, maar tevens van steeds meer consumenten. De kringloopwinkels in Nederland, verenigd in de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) moeten zich door deze toegenomen aandacht vernieuwen en professionaliseren om de vraag aan te kunnen. Dat is een spannend proces omdat deze vorm van retail meestal geen winstoogmerk heeft en vaak zelfs een ANBI is (Algemeen Nut beogende Instelling). Daardoor is er een blijvend spanningsveld tussen verzakelijken van de bedrijfsvoering en oog blijven houden voor maatschappelijke doelen.

Bij de oudste kringloopwinkel van Nederland, in Soest, heeft Orcado de afgelopen anderhalf jaar mogen meewerken aan een vernieuwingsslag. Dat was een bijzonder project, onvergelijkbaar met enige andere opdracht die we de afgelopen 20 jaar hebben mogen uitvoeren. 

Om te beginnen zijn van de ruim 100 medewerkers verreweg de meesten vrijwilligers. Dat geeft een andere dynamiek, ook omdat er nogal wat mensen bij zitten die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Dat vraagt om een andere benaderingswijze als het gaat om in de IT ingeburgerde processen als informatieanalyse, usabilitytesten van schermen of acceptatietesten.

Daarnaast is er continu een enorme hectiek: er worden goederen gebracht of gehaald en vervolgens gewogen, gesorteerd, gerepareerd, gereinigd en neergezet in de winkel. Jaarlijks gaat dit in Soest om ongeveer 1 miljoen kilo aan spullen. 

Er is een koffiehoek waar mensen uit de regio met elkaar bijpraten en in de winkel is er altijd drukte. De koopjesjagers staan vaak al ruim voor openingstijd te wachten om als eerste te zien of er iets van hun gading is toegevoegd aan het assortiment. Een kortom unieke omgeving.

Orcado heeft samen met de directeur van Spullenhulp en enkele vaste medewerkers een nieuwe cloudoplossing neergezet die de weegprocessen van de goederen ondersteunt. Elk product of elke zogenaamde restfractie (een deel van gedemonteerde goederen) wordt gewogen. De wegingen zijn erg belangrijk omdat ze inzicht verschaffen in de mate waarin de kringloopwinkel de afvalstroom beperkt en hoeveel werk er wordt verzet. Orcado realiseerde hiervoor een koppeling met de in het pand aanwezige weegbrug, realiseerde realtime dashboards waarop de goederenstromen kunnen worden gevolgd en bouwde rapportages en functies die de uitwisseling van gegevens tussen kringloop en milieustraat ondersteunen.

De vele vrijwilligers gebruiken de door Orcado gebouwde cloudoplossing daarnaast om hun werktijd te registreren. Hierop wordt hun vergoeding gebaseerd en op deze manier is tevens inzichtelijk aan hoeveel mensen Spullenhulp een nuttige dagbesteding biedt.

Bij het werken aan dit project was er een heel direct contact met de medewerkers. En hoewel we vrijwel altijd te maken hebben met blije klanten, is het niet vaak dat we met een nieuwe toepassing zo’n impact hebben op iemands werkplezier. Bij een herhalingsbezoek kwam een van de vaste vrijwilligers ons persoonlijk bedanken voor onze toepassing. Hij mocht nu wél meewerken aan het wegen en registreren van goederen, een proces dat daarvoor te gecompliceerd voor hem was. Zijn baan was veel leuker geworden.

Werken in de IT kan erg dankbaar zijn en direct bijdragen aan het vergroenen van onze omgeving. Op dit moment onderzoekt Orcado samen met Spullenhulp Soest en de BKN hoe we meer inzichtelijk kunnen maken wat de bijdrage van hergebruik is aan de besparing van CO2 emissies. Een hergebruikte spijkerbroek hoeft niet te worden verbrand en bovendien is het niet nodig een nieuwe te produceren. Orcado kan dit realtime tonen op basis van de geregistreerde goederenstromen. Nog genoeg te vernieuwen!

Weet je wat jij zou moeten doen?

Wie herinnert zich zijn eerste stage niet. De kans die je kreeg om betaald, onderbetaald of gratis te kunnen werken. Je eerste werkervaring opdoen. Later blijkt vaak dat dit van onschatbare waarde is geweest. Wennen aan het werkzame arbeidsleven: reizen, omgaan met collega’s, lunchgewoontes, overwerken, overleggen, projecten, zelfstandig plannen of überhaupt een werkgever hebben. Zo enthousiast als wij bij Orcado zijn in ons werk, zo willen wij dat ook uitdragen en delen. Onze nieuwsgierigheid, onze motivatie, ons doorzettingsvermogen en de bekende ‘Pizza en Cola’ mentaliteit hebben ons gebracht tot ICT’ers in hart en nieren. Wat is nu leuker om deze kennis over te dragen en te delen met de nieuwe generaties? Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een stage. De stages zijn er in allerlei verschijningsvormen. Voor middelbare scholieren is dit bijvoorbeeld: het Arbeids Ervarings/Ervarend Leren (AEL), een Beroepsoriënterende stage of een Snuffel-stage. Voor het beroepsonderwijs is dit bijvoorbeeld: een Werkervaringstraject, Beroepspraktijkvorming of een Beroepsgerichte stage. En als je eenmaal jong professional bent kan je bijvoorbeeld als ICT-trainee ervaring opdoen.

Inmiddels zijn er in de loop der jaren meerdere jonge mensen langsgekomen bij Orcado. Veelal uit de persoonlijke kring die naar aanleiding van hun zoektocht naar wat zij later willen gaan studeren tijdens een verjaardag de veelgestelde vraag stellen: “Zeg, jij zit toch in de IT?” En “Kan ik een keer bij jullie komen kijken?” En dat kan!

Bij Orcado kan ervaring in de ICT opgedaan worden met zowel hardware als software. Gestart wordt met het betere denkwerk: is er behoefte aan het oplossen van een bepaald probleem waar ICT bij nodig is, kan er een ‘Proof of Concept’ bedacht worden om mee aan de slag te gaan. Het idee wordt geanalyseerd en opgedeeld in kleine stapjes die verwezenlijkt kunnen worden. De termen: Scrum, Controlled Agile, Lean, Waterval en Testen komen dan ook ter sprake. Een keuze uit een ontwikkelplatform en database moet gemaakt worden. Op welk ‘Operating System’ moet de software draaien en met welk apparaat wordt er gewerkt. Vanuit Orado wordt de stagiair of snuffelaar begeleidt in het volgen van een logisch traject, wat lijkt op: ‘hoe het er in de echte wereld aan toe gaat’.

Zo kwam een aantal maanden geleden de vraag van Jaro, 4 VWO leerling, 15 jaar, of hij stage/AEL project zou kunnen doen bij Orcado. Daar maken wij tijd voor! Collega Manfred en ik hebben een programma in elkaar gezet om een nieuws- en leergierig brein een kleine week bezig te houden. Hij kreeg een eigen stoel en bureau om achter te werken, vragen stellen mocht, en zijn eigen inbreng en assertiviteit werden zeer gewaardeerd. Om zijn Stage-AEL-project naar tevredenheid te kunnen realiseren was alleen meekijken geen optie. Ik wilde de stagiair uitdagen om met een Raspberry Pi en een Pi-camera aan de slag te gaan. De nodige hardware was van tevoren reeds aangeschaft en op het internet kon hij software en installatie instructies vinden. Op de 1e ochtend kon de Raspberry Pi stap voor stap in elkaar gezet worden. Vervolgens werd de micro‑sd kaart voorzien van de software. Om 12:00 uur werd er, zoals gebruikelijk bij Orcado, en door menig bezoeker van ons kantoor herkenbaar, gezamenlijk geluncht. Daarop volgend werd er met de collega’s een wandeling gemaakt. Aan het einde van de dag was het Jaro bijna gelukt om met de Pi-camera foto’s te maken. Een functioneel werkend product zou het leukste eindresultaat zijn maar vaak lukt dat niet meteen. Gelukkig maar, want met ‘vallen en opstaan’ leer je veel meer. De volgende stagedagen verliepen voorspoedig en uiteindelijk kon de Pi-camera foto’s maken!

Vanuit school waren er vragenlijsten en enquêtes, over onder andere het werk, onze motivatie en onze werkgever, die ingevuld moesten worden. De gestelde vragen hebben wij geprobeerd te beantwoorden om een zo compleet mogelijk beeld te geven van werken in de IT. En andersom was onze indruk ook heel positief. De feedback van Jaro zelf was ook positief, met name over het opgestelde programma en de SCRUM verhalen uit de praktijk. Want ook werkervaring uit tweede hand is leerzaam.

Ik had Jaro ook nog graag aan een tweede werkervaringsproject laten werken. Een moeilijkere uitdaging zou zijn geweest om aan de slag te gaan met een Ruuvi-gadget. Dit apparaatje kan temperatuur, luchtvochtigheid en beweging meten. Deze metingen zouden dan via de Cloud zichtbaar gemaakt kunnen worden. Een nog moeilijkere opdracht zou het werken met een ESP-32 zijn geweest. Hiermee kan een MESH omgeving gemaakt worden, een MESH omgeving net zoals het recentelijk Starlink project, waar 12000 satellieten hoog boven de aarde hangen, en een netwerk gaan vormen voor satellietbreedband internet.

Elke aankomende stagiair die dit gelezen heeft en geïnteresseerd is in een stageplek, is bij ons van harte welkom!

Crafts for adults

Een paar maanden geleden ben ik door Rightbrains gevraagd om mijn verhaal te schrijven, over wie ik ben en waarom ik in de IT werk, en vooral waarom dat heel erg leuk is! Een groot deel hiervan is natuurlijk dat ik bij Orcado werk ;), maar de rest van het verhaal kan je hieronder lezen.

(meer…) Praten voor eigen IT-parochie

IT is gaaf! Of cool! Of vet! Het ligt er vooral aan hoelang je reeds werkzaam bent in de IT. Want het zijn met name de IT-ers zelf die dat vinden van IT. Prachtige producten voortgekomen door IT, zijn nauwelijks gelinkt aan IT. Als ik mijn pubers uitleg dat alles van Apple en alles op de Apple IT is, kijken zij mij aandoenlijk aan en hoor ik ze denken “papa toch, we weten dat jij je werk leuk vindt, maar val ons er toch niet lastig mee”. Ja natuurlijk, het zijn pubers en ik ben hun oude vader, dus ik kan het hen niet kwalijk nemen. Doe ik ook niet, hoewel een beetje erkenning en waardering toch wel op zijn plaats is. Alleen al om het feit dat hun Apple-tjes betaald worden door mijn werk in de IT.

Wat zorgelijker is, het zijn niet alleen mijn pubers. Vrienden, kennissen (vooral de vage), mijn partner, niet-IT-collega’s, eenieder die ik vertel dat ik ‘in de IT’ zit, overladen mij graag met hun computerverhalen. Of vragen direct of ik de PC kan fixen (vast herkenbaar). Allemaal hebben zij wel één of meerdere voorbeelden van falende IT. Een niet werkende app. Een tergend langzame website. Een afgehandelde maar daarmee niet opgeloste call of ticket. Zijn het niet-uit-hun-eigen-leven-gegrepen verhalen, dan zijn het wel het de herkenbare, zich herhalende en daarmee ook treurige voorbeelden die zij oplepelen uit de krant (op hun wel werkende iPad) of van het (TV-)scherm (uitzending gemist).

Kortom, als ik het mag samenvatten is IT niet sexy. En dat is positief verwoord. (Tussen de IT-ers onder ons, wij hebben het ook wel ontzettend complex gemaakt.)

Hebben zij, eenieder die niet IT is en er wel mee werkt (wie tegenwoordig niet?), een punt? Jazeker. IT is niet meer weg te slaan uit het dagelijkse leven.  IT is overal, altijd, alomvattend en moet werken want we rekenen erop. Terecht! Dus zorg dat het werkt én helpt.

In mijn komende blogs wil ik onderzoeken waarom IT niet sexy is (en of dat wel/niet belangrijk is). En van groter importantie, wat ik als IT-er en de IT-industrie met al haar dienstverleners kunnen bijdragen aan betere IT. Want terugkomend op mijn eerste statement, pratend voor mijn eigen parochie, IT is gaaf, cool én vet. Een turbulente bedrijfstak om in te werken, wetende dat elke IT-er een bijdrage kan leveren aan het leven van mijn of hun pubers, vrienden, (vage) kennissen en niet-IT collega’s. Het doel dat ik nastreef in mijn werk, met deze blog.

Bij deze wil ik u, de lezer, vragen om mij te voorzien van voorbeelden waar IT (deels) niet slaagt. Of het nu gaat om niet werkende IT (van anderen natuurlijk), uitloop van projecten, anekdotische voorbeelden van miscommunicatie met collega’s van de IT-afdeling. Ik ben geïnteresseerd in anonieme én typerende voorbeelden waarbij naam en rugnummer achterwege mogen blijven (zo zal ik er ook mee omgaan). Voorbeelden mogen zeker worden vergezeld van eigen inzichten en aanbevelingen en indien mogelijk met een beetje humor opgediend! Wat dan ook, stuur het mij toe.

Tot slot, ik praat niet alleen voor de IT-parochie, ik praat ook voor een andere parochie, Orcado mijn werkgever. Dat betekent dat ik op voorhand gekleurd ben in mijn mening over IT en mijn opvatting hoe daar mee om te gaan. Of het nu gaat om gebruik van techniek, toegepaste frameworks, gehanteerde projectmethoden, de ingerichte besluitvorming (aka de governance), et cetera. Ik heb er een eigen kijk op. Edoch, nu nog niet gedeeld (dat komt), mijn mening is niet van beton, integendeel, dus door u beïnvloedbaar.

Ik kijk uit naar uw reactie!

Peter van Tilborg.

Profiel: Peter van Tilborg is inmiddels 20 jaar werkzaam in de IT-industrie. Ooit begonnen als programmeur (jazeker met de poten in de modder zoals elke manager dat placht te zeggen), is hij nu vooral werkzaam als IT-of-digitale-architect (meewerkend voorman mag ook), en is daarmee iemand die het IT-speelveld overziet. Hij praat met en luistert vooral ‘functioneel’ naar de business, en weet dit om te zetten in ‘enen-en-nullen’ voor én met de techneut. Het detail schuwt hij niet. IT vat hij in traditionele zin op, namelijk dat IT de business ondersteunt en daarmee de mens. Traditioneel is niet op te vatten als conservatief, niet creatief, zonder lef en geen can-do mentaliteit. Wel kan het worden gezien als minder pretentieus en overschattend, want IT is veel belovend, regelmatig te veel belovend. Humor kan hem niet worden ontzegd. Avontuur zoekt hij op en stoot regelmatig zijn neus. Bescheiden doch niet stilletjes tracht hij het verschil in positieve zin te maken.

Hier komt de sidebar

Volg ons op

© Orcado B.V. | 1999 - 2019