Winkelbestelsysteem voor Albert Heijn

De opdracht

Door het uitfaseren van een technisch verouderd platform binnen Ahold Delhaize diende de functionaliteit van een aantal applicaties te worden herbelegd. Eén van deze toepassingen, de Filiaal Bestel Regisseur (FBR) die wordt gebruikt om te bepalen welke soorten producten bij elkaar mogen worden besteld door en geleverd aan winkels, had bovendien niet veel flexibiliteit en werkgemak. Deze tekortkomingen werden voor een deel door de gebruikers via workarounds opgelost maar dat was uiteraard erg behelpen.

De projectopdracht was om de applicatie als geheel te herbouwen en het geheel wel gebruiksvriendelijker te maken. Bovendien was besloten om de herbouwde applicatie te integreren in een recent door Orcado opgeleverde toepassing, die al werd gebruikt op dezelfde afdeling: RSET. In RSET zijn de schermen en rapporten opgenomen en beide applicaties delen dezelfde database.

De aanpak

In dit project is ervoor gekozen te werken volgens de waterval methode. Dat was goed mogelijk aangezien het doel vooraf duidelijk was en de gewenste functionaliteit eveneens. De herbouw van FBR doorliep de bekende fasen: eerst werd een analyse gedaan van de bestaande applicatie, daarna is overgegaan tot het opstellen van een ontwerp, dat is vervolgens gebouwd en als afsluiting volgden testen en bevindingenherstel. Een klassieke aanpak dus, waarin Orcado toch ruimte zocht en vond om gebruikerstevredenheid te waarborgen en de toekomstige doelgroep te betrekken bij het product.

Omdat het uitgangspunt was zoveel mogelijk het oorspronkelijke datamodel intact te houden was de ruimte om wijzigingen door te voeren in FBR beperkt. In interactieve sessie werd samen met de eindgebruikers van FBR elk bestaand scherm besproken. De analisten van Orcado inventariseerden de tekortkomingen in functionaliteit, gewenste verbeteringen en de workarounds die werden toegepast. Vervolgens werd van elk scherm een mockup gemaakt van hoe deze in verbeterde vorm in het vernieuwde FBR kon worden opgenomen. Daarbij lukte het steeds om aan de zowel de gebruikerswensen te voldoen als het aantal wijzigingen op het datamodel te minimaliseren. Nadat een mockup was goedgekeurd door de gebruikersgroep werd dit gebouwd door het ontwikkelteam van Orcado en technisch getest. Pas daarna werd het ter beschikking gesteld aan acceptatietesters van Ahold Delhaize in een aparte testomgeving. Dit proces verliep in meerdere iteraties totdat FBR volledig was herbouwd.

Samenwerken

Het projectteam bestond uit specialisten van Ahold Delhaize en Orcado en was als volgt samengesteld: twee projectmanagers, drie developers, drie software architecten, twee business analisten, twee testers en twee (eind)gebruikers. Sommige teamleden hadden een dubbelrol; zowel gebruiker als tester, zowel business analist als tester.

Elke week was er overleg om de voortgang en eventuele vraagstukken te bespreken. Dit werd op meerdere niveaus georganiseerd: projectniveau breed; met meerdere projecten die afhankelijk zijn van elkaar bij de klant; met de projectgroep en in een kleiner comité met de projectleiders onderling en met de gebruikers.
De samenwerking binnen het projectteam was erg plezierig en productief. Waar nodig werden meetings gepland voor het ophalen van extra informatie. De projectleden hebben elkaar onderling goed kunnen vinden. Ondanks de gemengde samenstelling was er sprake van één projectteam met een gemeenschappelijk doel.

Het resultaat

Het vernieuwde FBR is veel gebruikersvriendelijker en werkt door de gedeelde database en verschillende (real time) interfaces en WebMethods berichten makkelijker samen met de andere applicaties binnen het Supply Chain landschap van Ahold Delhaize. Door gebruik te maken van up-to-date technologie is de applicatie toekomstbestendig geworden en goed te beheren. De documentatie is volledig bijgewerkt. Doordat de architectuur van FBR is overgegaan van Client-server naar webtechnologie voor de schermen en rapporten is een belangrijke besparing op licenties en beheer gerealiseerd. Door goed te luisteren naar de wensen van de gebruikersorganisatie is gezorgd voor een snelle en goede acceptatie en wordt inmiddels veel tijd uitgespaard doordat workarounds niet langer nodig zijn.

Specificaties

  • Oracle APEX voor schermen en rapporten
  • Oracle RDBMS
  • Oracle Fusion Middleware
  • Realtime interfacing via WebMethods
  • Batch scheduling met IBM Control-M
  • Ondersteuning voor elke taal (ingericht met Nederlands en Engels)
  • 24/7 supported

Meer weten over deze projectreferentie?

Neem contact met ons op. We vertellen u graag meer over deze en andere opdrachten die door Orcado succesvol zijn uitgevoerd. Een demonstratie van het door ons gerealiseerde systeem behoort daarbij zeker tot de mogelijkheden.

Volg ons op

© Orcado B.V. | 1999 - 2021