CRM-systeem voor Shell

Achtergrond

Halverwege 2001 werd door oliemaatschappij Shell besloten in Nederland groene stroom aan consumenten te gaan verkopen. Shell was daarmee het eerste landelijk werkende bedrijf buiten de traditionele nutsbedrijven dat zich op de elektriciteitsmarkt voor particulieren begaf.
De groene stroom van Shell werd verkregen uit het verstoken van houtresten uit de bosbouw en houtindustrie. De leverancier van deze duurzame elektriciteit was het Zweedse energieconcern Vattenfall.
Ondanks positieve resultaten (ook financieel) werd het groene stroom project in 2005 door Shell stopgezet. De klantendatabase werd overgedragen aan het Rotterdamse energiebedrijf Eneco.

De opdracht

Shell verkocht groene stroom uitsluitend via de telefoon en een speciaal hiervoor opgezette website. Deze interactieve website, waar naast het aanmelden het onder andere mogelijk was om vooraf een inschatting te maken van het maandelijkse voorschot-bedrag en het jaarverbruik, werd door Orcado ontworpen in samenwerking met consultancybureau French-Thornton en Shell Nederland en gebouwd in de eigen projectruimte van Orcado.

Het streven was om op 1 maart 2002 aan de eerste afnemers, die zich vanaf 25 februari 2002 via de website konden inschrijven, daadwerkelijk groene stroom van Shell te leveren. Kort dag dus, aangezien de opdracht pas in augustus 2001 aan Orcado werd gegund.

Om dit verwezenlijken was het noodzakelijk om een informatiesysteem beschikbaar te hebben dat de administratieve processen rondom de levering van groene stroom ondersteunde.

Orcado tekende voor het ontwerp en de bouw van een back-office systeem, genaamd Multi-G, waarmee een belangrijk deel van de werkzaamheden van het Shell Customer Service Centre werd geautomatiseerd. Mede door een goede samenwerking tussen Shell en Orcado kon het hele traject van ontwerp tot en met bouw in een uitermate korte tijd met succes afgerond worden.

Vervolgopdracht

Omdat de interne organisatie van Shell niet op tijd de infrastructuur gereed had, heeft Orcado de eerste 3 maanden de hosting voor Multi-G op haar eigen serverpark verzorgd. Hierdoor kon Shell vanaf de streefdatum van 1 maart 2002 groene stroom leveren. Tot eind 2005 leverde Orcado operationele support aan Shell om de werking van het informatiesysteem optimaal te houden. Hiervoor was met Shell een service level agreement afgesloten.

 

Enkele specificaties

  • Oracle HTMLDB
  • Oracle database
  • Interfacing met SAP
  • Interfacing met Energy Clearing House
  • Batch scheduling IBM AIX Crontab
  • Publieke website
  • 24/7 supported

Meer weten over deze projectreferentie?

Neem contact met ons op. We vertellen u graag meer over deze en andere opdrachten die door Orcado succesvol zijn uitgevoerd. Een demonstratie van het door ons gerealiseerde systeem behoort daarbij zeker tot de mogelijkheden.

Volg ons op

© Orcado B.V. | 1999 - 2021