Progress database converteren naar Oracle

10-03-2014 door: Kees Vlek

Inleiding

Zoals zoveel programmeurs heb ik in verleden als vriendendienst een applicatie voor een bevriende ondernemer gemaakt. In de tijd dat ik dit project heb uitgevoerd werkte ik hoofdzakelijk in een Progress omgeving. Het is dus niet verwonderlijk dat de applicatie daar ook in gemaakt is. Dit is een Progress 6, character based applicatie die nu hard aan vervanging toe is.  Aangezien ik Progress al jaren geleden achter me heb gelaten en gekozen heb om mij te specialiseren in Oracle APEX, ben ik van plan om de applicatie te herbouwen in Oracle APEX. Een belangrijke reden om in APEX te bouwen is dat de nieuwe applicatie platform en device onafhankelijk zal moet werken. Het is niet de bedoeling om de oude applicatie één op één te kopiëren. Omdat het zonde is om de kennis die de afgelopen jaren in de applicatie is opgebouwd zomaar weg te gooien, heb ik besloten om het schema opnieuw aan te maken en aan te passen waar nodig. Dit in een Oracle database, rekening houdend met de naam conventies zoals wij die gebruiken in ons Orcado ontwikkel framework (OFW) voor Oracle (er is ook een PHP versie). Dit schema moet zoveel mogelijk gevuld moeten worden met de data uit de Progress database. Het is uiteraard mogelijk om zelf een export programma in Progress te schrijven en een import programma in PL/SQL, maar waarom het wiel opnieuw uitvinden? Ik ben op zoek gegaan naar een beschikbare tool hiervoor en die heb ik gevonden in Pro2XMLSchema.

Pro2XMLSchema

Met deze tools is het mogelijk om het schema en de data van de Progress database te exporteren en in een Oracle database, maar ook vele andere databases, te importeren. Het gebruik van de tool is heel simpel. De tool werkt op basis van de Command Line Interface (CLI) versie van PHP (min versie 4.3). Deze zal dus aanwezig moeten zijn. Kijk hier om PHP te downloaden en te installeren. Ik ga geen uitgebreide uitleg geven over hoe je PHP en de tool moet gebruiken, dat staat in de documentatie die met de tools wordt meegeleverd. Wel zal ik kort de stappen doornemen die uiteindelijk voor de conversie zorgen. Pro2XMLSchema levert een aantal bestanden op voor de conversie van je database.

 • Een XML bestand met het schema
 • een XML bestand met de data

Progress

Start in de Progress ontwikkel omgeving het door Pro2XMLSchema Progress 4gl, pro2xml.p, programma voor de export van het schema en de data

Eerst wordt het schema en daarna de data geëxporteerd. Ik heb ervoor gekozen om geen indexdefinities mee te exporteren, hierover later meer. Dit programma moet 2 keer runnen. Één keer om het schema te exporteren en één voor de data. Selecteer voor het starten welke tabellen er allemaal mee moeten naar Oracle. Het eindresultaat, diversen XML-bestanden, staat in c:\temp\test directory (in mijn voorbeeld). Het TEST bestand wordt door pro2xml.p aangemaakt om te testen of in de doel directory kan worden geschreven, let er dus op dat deze directory wel aanwezig is.

 PHP

Nu moeten de bestanden die zijn aangemaakt worden ingelezen. Zoals al eerder gemeld is er een nieuw schema aangemaakt waar nieuwe velden zijn toegevoegd en andere zijn vervallen en waar gebruik gemaakt wordt van een andere naam conventie. De data kan dus niet één op één in het nieuwe schema worden geladen. Daarom is er gebruik gemaakt van een staging schema waar het Progress schema met data zal worden ingelezen. Dit is ook de reden waarom de indexen niet zijn meegenomen. In de stagin zijn we zijn alleen in de data geïnteresseerd. Voor het inlezen zijn 2 PHP programma’s beschikbaar

 • loadschema.php
  syntax: PHP loadschema.php <dbname> <schema_file> Waarbij <schema> het schema in de Oracle database is en <schema_file> is het volledig pad van het xml bestand met het schema. 
 • loaddata.php
  syntax: PHP loaddata.php <dbname> <directory> [table to load] Waarbij <schema> het schema in de Oracle database is en <directory> is het volledig pad naar de directory waar de xml data bestanden zich bevinden. [table to load]  is optioneel indien hier niks staat zal die voor alle tables in het schema op zoek gaan naar data en deze inlezen.

Loadschema.php zorgt voor het laden van het schema en loaddata.php voor het laden van de data. Zorg dat de juiste gegevens in dbconnect.inc staan zodat PHP de Oracle database kan benaderen. Indien er tijdens het inlezen fouten voorkomen dan worden deze in een bestand met de naam <table>.log in de directory waar de xml data bestanden staan geplaatst. Tijdens het inlezen heb ik 2 fouten vastgesteld.

 1. Data omdat er onleesbare tekens in de bron staan. Dit blijkt corrupte data in de Progress database. Dit probleem is handmatig opgelost.
 2. Data in de Progress database heeft een langer lengte dan in de datadictionary staat aangeven. In tegenstelling tot Oracle waar de veld beschrijving bepaald wat er in een kolom past is dit bij Progress slechts de standaard manier hoe een veld wordt weergegeven. In het nieuwe Oracle schema is dus te weinig ruimte gereserveerd, ook dit probleem is handmatig opgelost.

Het eind resultaat is een kopie van de Progress database in de Oracle database.

Oracle

De volgende stap is een PL/SQL package in Oracle maken waarin de data uit de staging omgeving netjes en gecontroleerd wordt overzet naar het nieuwe schema. In dit nieuwe schema wordt in tegenstelling tot het Progress schema met technische sleutels gewerkt. In dit package worden de volgende acties uitgevoerd:

 • Controleer of de juiste gebruiker de procedure start
 • Disable foreign keys
 • truncate tabellen
 • Reset sequences die gebruikt worden voor de technische sleutels
 • Lees de tabellen uit de staging in. Per tabel/record de nieuwe technische sleutel onthouden in een array, zodat hier naar verwezen kan worden als die gebruikt wordt in een volgende tabel. De volgorde van het inlezen is dus van belang in verband met het beschikbaar zijn van de nieuwe technische sleutel
 • Enable foreign keys

Nu heb ik een prima uitgangssituatie waarmee ik de nieuwe applicatie in Oracle APEX kan gaan bouwen. Deze applicatie wil ik natuurlijk graag in APEX 5 maken maar deze versie is helaas nog beschikbaar voor download. Ik denk dat ik nu eerst ga starten in de op dit moment beschikbare versie en later de applicatie zal upgraden. Volgens mij moet dit voor de toekomst genoeg stof opleveren voor een vervolg op dit verhaal.

Volg ons op

© Orcado B.V. | 1999 - 2014