IT is mensenwerk

12-10-2018 door: Jurrie Zaat

Blockchain, kunstmatige intelligentie, augmented reality, agile ontwikkelen, performanceverbetering en serverparken. Zoals de afkorting die onze branche beschrijft al aangeeft, gaat het in de IT om informatie en technologie. Toen 20 jaar geleden de plannen voor Orcado ontstonden, was dat niet anders. Er speelden toen weliswaar andere thema’s (het millenniumprobleem en de aanstaande introductie van de Euro) maar de focus van IT-bedrijven was ook toen gericht op ‘wat’ en ‘hoe’. En, oh ja, iemand moest dat project of die opdracht even uitvoeren.

Wij wilden dat anders doen. Al die (terechte) aandacht voor technologie en inhoud gaan namelijk voorbij aan datgene dat wij bij Orcado het belangrijkste vonden en vinden in de IT en dus ons bedrijf: de mensen die het werk doen. 

Daarin is in bijna 20 jaar niets veranderd: nog steeds zijn we ervan overtuigd dat de mensen die in de IT werken dé factor zijn die het verschil maken tussen succes of mislukking, tussen een tevreden of een ontevreden klant. Daarbij gaat het niet alleen om vakmanschap, kennis of ervaring maar zeker ook om samenwerking, plezier, toewijding en betrokkenheid. 

Om die reden is er bij Orcado altijd veel aandacht is geweest voor de mens in de IT. Eerst de medewerker en de klant, daarna pas de techniek. Dus niet op zoek naar ‘een’ projectleider, scrum master of ontwikkelaar, maar inzetten van die persoon die het beste past op deze specifieke opdracht. Zowel qua kennis als qua persoonlijkheid. We kijken naar ‘wat’ en ‘hoe’ maar tevens naar ‘wie’.

Dat is overigens helemaal geen soft verhaal, maar een harde, zakelijke benadering. Persoonlijke eigenschappen en het welbevinden van een medewerker bepalen naast zijn* kennis en ervaring hoe hij het best tot zijn recht komt en optimaal kan presteren. Dat is in het voordeel van de medewerker, de klant en uiteindelijk Orcado. We willen succesvol zijn.

Vanaf het begin is Orcado een team, bijna een familie. Dat klinkt misschien wat klef maar het is gewoon fijn om je gesteund te weten door collega’s waar je terecht kunt met vragen en die je helpen bij het oplossen van de uitdagingen waarvoor we elke dag staan bij een detacheringsopdracht, een project of een adviestraject. Het is vooral productief. We weten wat we aan elkaar hebben. Die persoonlijke manier van met elkaar om gaan passen we ook toe bij onze klantbenadering: betrokken en met aandacht. We proberen ons zo goed mogelijk in te leven en te doen wat nodig is. Ook als dat niet altijd is wat letterlijk wordt gevraagd.

Wat wel veranderd is de afgelopen 20 jaar, is de omvang van Orcado. Die groei is overigens nooit een doel op zich geweest, maar een organisch proces. Via via kwamen nieuwe collega’s die een versterking waren voor de organisatie. Mensen die bij de club passen. Door niet alleen te focussen op de inhoudelijke kwaliteiten, maar tevens op persoonlijkheid is het verloop binnen Orcado zeer klein geweest. Meerdere medewerkers werken inmiddels meer dan 10 jaar bij ons en het 20-jarig dienstverband gloort zelfs al voor een enkeling. Daar zijn we heel erg trots op. De nieuwe collega’s die niet via het eigen netwerk kwamen maar via Procam (zie de blog van collega Sjaak) werden via dezelfde methode geselecteerd: vakbekwaam, met veel potentie en ambitieus, maar ook: persoonlijkheden die bij het team passen.

Dat wil niet zeggen dat iedereen bij ons hetzelfde is. Zeker niet. Er is juist een grote diversiteit in leeftijd en achtergrond; mannen en gelukkig relatief veel vrouwen, twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers, alleenstaanden, getrouwden, collega’s met jonge kinderen, oudere kinderen of geen kinderen. Wat voor iedereen binnen Orcado geldt en wat ons bindt is het met plezier samen willen werken aan kwalitatief hoogstaande oplossingen.

We horen vaak van klanten dat wij als verlengstuk van de interne organisatie worden gezien. Dat we begrijpen waar het écht om gaat. Uiteindelijk is dat waar we het al bijna 20 jaar voor doen: met veel plezier toegevoegde waarde leveren aan onze klanten en trots kunnen zijn op ons werk. Wat de inhoud of de technologie ook is.


* Orcado is trots op al onze vrouwelijke collega’s. Vrouwen zijn helaas nog steeds een minderheid in de IT, zeker in de meer technische onderdelen van onze branche. Overal waarover ‘hij’ of ‘zijn’ wordt gesproken mag daarom tevens ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden

Volg ons op

© Orcado B.V. | 1999 - 2018