Vernieuwen in de circulaire economie

Terwijl ik dit schrijf is het Black Friday. Deze tot voor kort vooral Noord-Amerikaanse aangelegenheid spoort inmiddels ook steeds meer Nederlanders aan om veel geld uit te geven aan nieuwe goederen. Het gaat daarbij meestal om vervangingsaankopen. Een nieuwe, grotere smartTV of een nieuwe winterjas. Dat resulteert er in dat er ook spullen weg moeten. Tenslotte hebben de meeste mensen geen onbeperkte opslagruimte. 

Voor veel van deze afdankers geldt dat ze eigenlijk nog prima zijn. De jas was nog warm en waterdicht, maar niet helemaal meer de goede kleur of lengte. En de tv werkt nog prima, maar heeft geen ingebouwde webbrowser. 

Het is daarom mooi dat steeds meer mensen de weg naar het kringloopcentrum hebben gevonden en hun niet meer gewenste goederen daar af geven in plaats van ze naar de milieustraat te brengen waar ze worden vernietigd. 

Kringloopcentra mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling. Niet alleen van ‘leveranciers’, maar tevens van steeds meer consumenten. De kringloopwinkels in Nederland, verenigd in de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) moeten zich door deze toegenomen aandacht vernieuwen en professionaliseren om de vraag aan te kunnen. Dat is een spannend proces omdat deze vorm van retail meestal geen winstoogmerk heeft en vaak zelfs een ANBI is (Algemeen Nut beogende Instelling). Daardoor is er een blijvend spanningsveld tussen verzakelijken van de bedrijfsvoering en oog blijven houden voor maatschappelijke doelen.

Bij de oudste kringloopwinkel van Nederland, in Soest, heeft Orcado de afgelopen anderhalf jaar mogen meewerken aan een vernieuwingsslag. Dat was een bijzonder project, onvergelijkbaar met enige andere opdracht die we de afgelopen 20 jaar hebben mogen uitvoeren. 

Om te beginnen zijn van de ruim 100 medewerkers verreweg de meesten vrijwilligers. Dat geeft een andere dynamiek, ook omdat er nogal wat mensen bij zitten die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Dat vraagt om een andere benaderingswijze als het gaat om in de IT ingeburgerde processen als informatieanalyse, usabilitytesten van schermen of acceptatietesten.

Daarnaast is er continu een enorme hectiek: er worden goederen gebracht of gehaald en vervolgens gewogen, gesorteerd, gerepareerd, gereinigd en neergezet in de winkel. Jaarlijks gaat dit in Soest om ongeveer 1 miljoen kilo aan spullen. 

Er is een koffiehoek waar mensen uit de regio met elkaar bijpraten en in de winkel is er altijd drukte. De koopjesjagers staan vaak al ruim voor openingstijd te wachten om als eerste te zien of er iets van hun gading is toegevoegd aan het assortiment. Een kortom unieke omgeving.

Orcado heeft samen met de directeur van Spullenhulp en enkele vaste medewerkers een nieuwe cloudoplossing neergezet die de weegprocessen van de goederen ondersteunt. Elk product of elke zogenaamde restfractie (een deel van gedemonteerde goederen) wordt gewogen. De wegingen zijn erg belangrijk omdat ze inzicht verschaffen in de mate waarin de kringloopwinkel de afvalstroom beperkt en hoeveel werk er wordt verzet. Orcado realiseerde hiervoor een koppeling met de in het pand aanwezige weegbrug, realiseerde realtime dashboards waarop de goederenstromen kunnen worden gevolgd en bouwde rapportages en functies die de uitwisseling van gegevens tussen kringloop en milieustraat ondersteunen.

De vele vrijwilligers gebruiken de door Orcado gebouwde cloudoplossing daarnaast om hun werktijd te registreren. Hierop wordt hun vergoeding gebaseerd en op deze manier is tevens inzichtelijk aan hoeveel mensen Spullenhulp een nuttige dagbesteding biedt.

Bij het werken aan dit project was er een heel direct contact met de medewerkers. En hoewel we vrijwel altijd te maken hebben met blije klanten, is het niet vaak dat we met een nieuwe toepassing zo’n impact hebben op iemands werkplezier. Bij een herhalingsbezoek kwam een van de vaste vrijwilligers ons persoonlijk bedanken voor onze toepassing. Hij mocht nu wél meewerken aan het wegen en registreren van goederen, een proces dat daarvoor te gecompliceerd voor hem was. Zijn baan was veel leuker geworden.

Werken in de IT kan erg dankbaar zijn en direct bijdragen aan het vergroenen van onze omgeving. Op dit moment onderzoekt Orcado samen met Spullenhulp Soest en de BKN hoe we meer inzichtelijk kunnen maken wat de bijdrage van hergebruik is aan de besparing van CO2 emissies. Een hergebruikte spijkerbroek hoeft niet te worden verbrand en bovendien is het niet nodig een nieuwe te produceren. Orcado kan dit realtime tonen op basis van de geregistreerde goederenstromen. Nog genoeg te vernieuwen!

IT is mensenwerk

Blockchain, kunstmatige intelligentie, augmented reality, agile ontwikkelen, performanceverbetering en serverparken. Zoals de afkorting die onze branche beschrijft al aangeeft, gaat het in de IT om informatie en technologie. Toen 20 jaar geleden de plannen voor Orcado ontstonden, was dat niet anders. Er speelden toen weliswaar andere thema’s (het millenniumprobleem en de aanstaande introductie van de Euro) maar de focus van IT-bedrijven was ook toen gericht op ‘wat’ en ‘hoe’. En, oh ja, iemand moest dat project of die opdracht even uitvoeren.

Wij wilden dat anders doen. Al die (terechte) aandacht voor technologie en inhoud gaan namelijk voorbij aan datgene dat wij bij Orcado het belangrijkste vonden en vinden in de IT en dus ons bedrijf: de mensen die het werk doen. 

Daarin is in bijna 20 jaar niets veranderd: nog steeds zijn we ervan overtuigd dat de mensen die in de IT werken dé factor zijn die het verschil maken tussen succes of mislukking, tussen een tevreden of een ontevreden klant. Daarbij gaat het niet alleen om vakmanschap, kennis of ervaring maar zeker ook om samenwerking, plezier, toewijding en betrokkenheid. 

Om die reden is er bij Orcado altijd veel aandacht is geweest voor de mens in de IT. Eerst de medewerker en de klant, daarna pas de techniek. Dus niet op zoek naar ‘een’ projectleider, scrum master of ontwikkelaar, maar inzetten van die persoon die het beste past op deze specifieke opdracht. Zowel qua kennis als qua persoonlijkheid. We kijken naar ‘wat’ en ‘hoe’ maar tevens naar ‘wie’.

Dat is overigens helemaal geen soft verhaal, maar een harde, zakelijke benadering. Persoonlijke eigenschappen en het welbevinden van een medewerker bepalen naast zijn* kennis en ervaring hoe hij het best tot zijn recht komt en optimaal kan presteren. Dat is in het voordeel van de medewerker, de klant en uiteindelijk Orcado. We willen succesvol zijn.

Vanaf het begin is Orcado een team, bijna een familie. Dat klinkt misschien wat klef maar het is gewoon fijn om je gesteund te weten door collega’s waar je terecht kunt met vragen en die je helpen bij het oplossen van de uitdagingen waarvoor we elke dag staan bij een detacheringsopdracht, een project of een adviestraject. Het is vooral productief. We weten wat we aan elkaar hebben. Die persoonlijke manier van met elkaar om gaan passen we ook toe bij onze klantbenadering: betrokken en met aandacht. We proberen ons zo goed mogelijk in te leven en te doen wat nodig is. Ook als dat niet altijd is wat letterlijk wordt gevraagd.

Wat wel veranderd is de afgelopen 20 jaar, is de omvang van Orcado. Die groei is overigens nooit een doel op zich geweest, maar een organisch proces. Via via kwamen nieuwe collega’s die een versterking waren voor de organisatie. Mensen die bij de club passen. Door niet alleen te focussen op de inhoudelijke kwaliteiten, maar tevens op persoonlijkheid is het verloop binnen Orcado zeer klein geweest. Meerdere medewerkers werken inmiddels meer dan 10 jaar bij ons en het 20-jarig dienstverband gloort zelfs al voor een enkeling. Daar zijn we heel erg trots op. De nieuwe collega’s die niet via het eigen netwerk kwamen maar via Procam (zie de blog van collega Sjaak) werden via dezelfde methode geselecteerd: vakbekwaam, met veel potentie en ambitieus, maar ook: persoonlijkheden die bij het team passen.

Dat wil niet zeggen dat iedereen bij ons hetzelfde is. Zeker niet. Er is juist een grote diversiteit in leeftijd en achtergrond; mannen en gelukkig relatief veel vrouwen, twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers, alleenstaanden, getrouwden, collega’s met jonge kinderen, oudere kinderen of geen kinderen. Wat voor iedereen binnen Orcado geldt en wat ons bindt is het met plezier samen willen werken aan kwalitatief hoogstaande oplossingen.

We horen vaak van klanten dat wij als verlengstuk van de interne organisatie worden gezien. Dat we begrijpen waar het écht om gaat. Uiteindelijk is dat waar we het al bijna 20 jaar voor doen: met veel plezier toegevoegde waarde leveren aan onze klanten en trots kunnen zijn op ons werk. Wat de inhoud of de technologie ook is.


* Orcado is trots op al onze vrouwelijke collega’s. Vrouwen zijn helaas nog steeds een minderheid in de IT, zeker in de meer technische onderdelen van onze branche. Overal waarover ‘hij’ of ‘zijn’ wordt gesproken mag daarom tevens ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden

Oplossing voor ORA-02050 en ORA-02051

Onlangs liep ik tegen een vervelend probleem aan: een in de ontwikkel- en testomgeving prima draaiend batchprogramma gaf in de acceptatieomgeving opeens allerlei foutmeldingen.

Wat was er aan de hand? Een aanzienlijke stored procedure (package) in een Oracle 11g database had tot doel data van een tweetal databases te converteren naar een derde. Dit gebeurde in een grote loop, met allerlei cursoren waarbij in 75% van de gevallen met databaselinks werd gewerkt. Na elke doorloop van de buitenste loop werd een commit uitgevoerd. Hier ging het mis: na de commit trad een foutmelding op: ORA-02050 (transaction string rolled back, some remote DBs may be in-doubt) gevolgd door ORA-02051 (another session in same transaction failed). De integriteit van de database die over de databaselink wordt benaderd ten opzicht van de opgehaalde dataset wordt betwijfeld en Oracle draait de hele transactie terug. Verschil tussen ontwikkel en test aan de ene kant en acceptatie was de hoeveelheid data-activiteit. In acceptatie waren behoorlijk veel transacties in de gelinkte databases, in ontwikkel en test vrijwel geen.

Belangrijk om te weten is dat Oracle ook bij het uitsluitend opvragen van data via een databaselink toch een transactie start. Zolang er geen commit wordt gegeven, blijven de opgevraagde rijen dus in de sessie gereserveerd.

De oplossing voor het probleem is derhalve, om direct na het opvragen van de rij(en) via een databaselink een commit uit te voeren. Meestal is het echter in een grote loop, waarin allerlei controles dienen te worden uitgevoerd niet wenselijk om tussentijdse commits uit te voeren. Vandaar dat ik er voor gekozen heb om alle cursoren te vervangen door functies, die via een autonomous_transaction pragma een aparte sessie starten om de data op te halen. Deze kan vervolgens afgesloten worden met een commit en het probleem is verholpen.

Een voorbeeld:

Oude situatie

[code type=”sql”]
declare

cursor c_tst(b_parameter in varchar2)
is
select *
from tst_tabel
where code = b_parameter;

begin

for r_tst in c_tst(‘FOO’) loop

end loop;

commit;
end;
[/code]

Nieuwe situatie

[code type=”sql”]
declare
type t_tst is table of tst_tabel%rowtype index by binary_integer;
l_tst t_tst;

function get_tst(p_parameter)
return t_tst
is
pragma autonomous_transaction;
l_tst t_tst;

cursor c_tst(b_parameter in varchar2)
is
select *
from tst_tabel
where code = b_parameter;

begin
open c_tst(p_parameter);
fetch c_tst bulk collect into l_tst;
close c_tst;
commit;
return l_tst;
end get_tst;

begin
l_tst := get_tst(‘FOO’);
for i in 1..l_tst.count loop

end loop;
commit;
end;
[/code]

Beetje meer code, maar wel opgelost.

Hier komt de sidebar

Volg ons op

© Orcado B.V. | 1999 - 2019