apex.widget.calendar.ajax_calendar

08-04-2013 door: Kees Vlek

Pas geleden zag ik een vraag op het APEX Forum over het refreshen van een pagina met een calendar regio.

Het probleem is dat er een LOV-popup item op de pagina staat waarvan de query in de calendar regio gebruikt maakt. Als deze LOV-popup wijzigt moet de calendar regio refreshen met de nieuwe waarde van de LOV-popup. Simpel toch? Ja, dat dacht ik ook maar degene die de vraag stelde zei al van alles geprobeerd te hebben inclusief dynamic actions etc. Nu was ze zover dat haar vraag kwam of ze de pagina kon herladen met javacode zoiets als redirect(this.URL). Iemand gaf haar netjes het antwoord op deze vraag door de juiste javascript code te geven, location.reload().

Mij leek het beter om het probleem zelf (in plaats van de workaround die ze gemaakt had aan te vullen) op te lossen, dus alleen de calendar regio te refreshen zonder de hele pagina te herladen. Apex gebruikt zelf de functie apex.widget.calendar.ajax_calendar om in de calendar te bladeren en van view te veranderen. Standaard wordt op de pagina een aantal buttons geplaatst voor het bladeren en wisselen van view. Door te kijken hoe de buttons de functie aanroepen was mij al snel duidelijk dat dit de juiste manier is.

Kijk op de demo pagina om te zien dat het werkt DEMO Calendar

Hoe heb ik het nu opgelost? Door een dynamic action te maken die afschiet als het item met de LOV-popup wijzigt.
Deze Dynamic action heeft 2 true actions.

1) PL/SQL

declare
cursor c_date is
select HIREDATE
, case when :P4_CALENDAR_TYPE = ‘W’
then HIREDATE-6
else HIREDATE
end
from EMP
where empno = :P4_EMPNO;
begin
open c_date;
fetch c_date into :P4_CALENDAR_DATE,:P4_CALENDAR_DATE_WK;
close c_date;
end;
Page Items to Submit P4_EMPNO,P4_CALENDAR_TYPE
Page Items to Return P4_CALENDAR_DATE,P4_CALENDAR_DATE_WK

Dit moet natuurlijk aangepast worden naar behoefte. In mijn geval wil ik dat de calendar springt naar de datum waarop de gekozen employee is aangenomen (HIREDATE). Dat ik 6 dagen van de datum afhaal indien het calendar type op Week (W) staat heeft te maken met hoe deze regio met de start datum en de eerste dag van de week omgaat. De regio laat in principe de eerste week na de datum zien. De standaard waarde van zondag voor de eerste dag van de week heb ik niet gewijzigd.

2) Javascript

apex.widget.calendar.ajax_calendar($v(‘P4_CALENDAR_TYPE’),’same’,$v(‘P4_CALENDAR_DATE_WK’));

Deze actie doet de werkelijke refresh. De eerste parameter is om te zorgen dat de gekozen view (Maand,Week,List) gelijk blijft. Met de tweede parameter kan je de pagina naar de volgende (next) of vorige (previous) pagina laten verspringen. Hij hoeft voor ons niet te verspringen omdat wij hem openen op de juiste startdatum die in parameter 3 meegegeven wordt.

Dat is eigenlijk alles. Ik heb echter nog een extra dynamic action toegevoegd die de click van de buttons (Maand, week en list als je die actief hebt op je scherm zoals in mijn geval) afvangt en het event ‘change’ van de LOV-popup activeert. Op deze manier wordt ook na het wisselen van de view de pagina met de juiste datum getoond.

3) Extra

apex.event.trigger(‘#P4_EMPNO’,’change’);

 

Volg ons op

© Orcado B.V. | 1999 - 2013